Czy posiadanie umiejętności oznacza współcześnie niezdolność do bycia artystą? / Is having the skills today the inability to be an artist?

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse.
I have built the following model using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

 

Dwudziesto-dwunastościan rombowy wielki - 540 modułów. I jego fragment w zbliżeniu
Great rhombicosidodecahedron - 540 modules. And close-up of it's part.

A to całość w oddaleniu / And the whole view.

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009