Każda pora dnia jest dobra na składanie!

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse.
I have built the following models using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

Dwunastościan przycięty półforemny, odmiana prawoskrętna - 210 modułów.
Snub dodecahedron (right-handed) - 210 modules.

Dwunastościan przycięty półforemny, odmiana lewoskrętna - 210 modułów.
Snub dodecahedron (left-handed) - 210 modules.

Dwunastościan przycięty półforemny, odmiana lewo- i prawoskrętna - po 210 modułów.
Snub dodecahedrons, right-handed and left-handed - 210 modules each.

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse, krawędziowych Jima Planka oraz wierzchołkowych Bennetta Arnsteina.
I have built the following models using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2), Jim Plank's edge module (penultimate). and Bennett Arnstein's vertex module (one piece triangle module).

 1. Ośmiościan ścięty półforemny - 84 moduły krawędziowe Tomoko Fuse.
  Truncated octahedron - 84 Tomoko Fuses's edge modules.
 2. Dwunastościan przycięty półforemny - 150 modułów krawędziowych Jima Planka.
  Snub dodecahedron - 150 Jim Plank's edge modules.
 3. Czworościan ścięty półforemny - 12 modułów wierzchołkowych Bennetta Arnsteina.
  Truncated tetrahedron - 12 Bennett Arnstein's vertex modules
 4. Dwunastościan foremny - 20 modułów wierzchołkowych Bennetta Arnsteina.
  Dodecahedron - 20 Bennett Arnstein's vertex modules.
 5. Ośmiościan ścięty półforemny - 24 moduły wierzchołkowe Bennetta Arnsteina.
  Truncated octahedron - 24 Bennett Arnstein's vertex modules.
© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009