Co jest między linią a brzegiem papieru? ? What is between crease and  an edge of paper?

Papier / Paper

Origami modułowe polega na łączeniu wielu jednakowych części - modułów. W klasycznym origami mogły one być klejone. Jednak nowoczesne origami stawia większe wymagania: moduł powinien być tak skonstruowany, żeby wypustki trafiały w kieszonki i całość nie wymagała kleju - bryła powinna unieść własny ciężar.
Moduły używane do konstrukcji brył podzieliłam na trzy kategorie
I have classified modules used for polyhedra building into three cathegories:

 • wierzchołkowe - każdemu wierzchołkowi bryły odpowiada jeden moduł, moduły łączą się w poprzek krawędzi;
  vertex modules - each vertex of a polyhedron corresponds with a module, modules join across an edge;
 • krawędziowe - każdej krawędzi bryły odpowiada jeden moduł, moduły łączą się w wierzchołkach;
  edge modules - each edge of a polyhedron corresponds with a module, modules join in a vertex;
 • ścianowe - moduły tworzą ściany, łączą się wzdłuż krawędzi lub sięgają wypustkami na sąsiednie ściany;
  face modules - these modules form faces of a polyhedron, modules join along an edge or module insertion reaches neighbour face.

W swoich pracach używam modułów zaprojektowanych (choć lepszym określeniem byłoby: stworzonych) przez wybitnych przedstawicieli origami modułowego / To build my models I use modules created by leaders of modular origami:

 • Moduł krawędziowy Tomoko Fuse - open frame 2 (Tomoko Fuse, Unit Origami. Multidimensional Transformations, Japan Publications Inc., Tokio and New York 1990, ISBN 0-87040-852-6, str. 65);
  Tomoko Fuse's edge module - open frame 2 (Tomoko Fuse, Unit Origami. Multidimensional Transformations, Japan Publications Inc., Tokio and New York 1990, ISBN 0-87040-852-6, p. 65);
 • Jednoczęściowy moduł wierzchołkowy Bennetta Arnsteina i Lewisa Simona (Rona Gurkewitz, Bennett Arnstein, 3-D Geometric Origami Modular Polyhedra, Dover Publications, Inc., New York 1995, ISBN 0-486-28863-3, str. 37);
  Bennett Arnstein's vertex module (one piece triangle module) (Rona Gurkewitz, Bennett Arnstein, 3-D Geometric Origami Modular Polyhedra, Dover Publications, Inc., New York 1995, ISBN 0-486-28863-3, p. 37);
 • Dwuczęściowy moduł wierzchołkowy Lewisa Simona (Lewis Simon, Bennett Arnstein, Modular Origami Polyhedra, nakładem autorów, Los Angeles, Westminster, 1989, str. 26);
  Lewis Simon's vertex module (two piece triangle module). (Lewis Simon, Bennett Arnstein, Modular Origami Polyhedra, Westminster, 1989, p. 26);
 • Moduł krawędziowy "penultimate" Jima Planka / Jim Plank's edge module "penultimate" 

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009