Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

Origami modułowe polega na łączeniu wielu jednakowych części - modułów. W klasycznym origami mogły one być klejone. Jednak nowoczesne origami stawia większe wymagania: moduł powinien być tak skonstruowany, żeby wypustki trafiały w kieszonki i całość nie wymagała kleju - bryła powinna unieść własny ciężar.
Moduły używane do konstrukcji brył podzieliłam na trzy kategorie
I have classified modules used for polyhedra building into three cathegories:

 • wierzchołkowe - każdemu wierzchołkowi bryły odpowiada jeden moduł, moduły łączą się w poprzek krawędzi;
  vertex modules - each vertex of a polyhedron corresponds with a module, modules join across an edge;
 • krawędziowe - każdej krawędzi bryły odpowiada jeden moduł, moduły łączą się w wierzchołkach;
  edge modules - each edge of a polyhedron corresponds with a module, modules join in a vertex;
 • ścianowe - moduły tworzą ściany, łączą się wzdłuż krawędzi lub sięgają wypustkami na sąsiednie ściany;
  face modules - these modules form faces of a polyhedron, modules join along an edge or module insertion reaches neighbour face.

W swoich pracach używam modułów zaprojektowanych (choć lepszym określeniem byłoby: stworzonych) przez wybitnych przedstawicieli origami modułowego / To build my models I use modules created by leaders of modular origami:

 • Moduł krawędziowy Tomoko Fuse - open frame 2 (Tomoko Fuse, Unit Origami. Multidimensional Transformations, Japan Publications Inc., Tokio and New York 1990, ISBN 0-87040-852-6, str. 65);
  Tomoko Fuse's edge module - open frame 2 (Tomoko Fuse, Unit Origami. Multidimensional Transformations, Japan Publications Inc., Tokio and New York 1990, ISBN 0-87040-852-6, p. 65);
 • Jednoczęściowy moduł wierzchołkowy Bennetta Arnsteina i Lewisa Simona (Rona Gurkewitz, Bennett Arnstein, 3-D Geometric Origami Modular Polyhedra, Dover Publications, Inc., New York 1995, ISBN 0-486-28863-3, str. 37);
  Bennett Arnstein's vertex module (one piece triangle module) (Rona Gurkewitz, Bennett Arnstein, 3-D Geometric Origami Modular Polyhedra, Dover Publications, Inc., New York 1995, ISBN 0-486-28863-3, p. 37);
 • Dwuczęściowy moduł wierzchołkowy Lewisa Simona (Lewis Simon, Bennett Arnstein, Modular Origami Polyhedra, nakładem autorów, Los Angeles, Westminster, 1989, str. 26);
  Lewis Simon's vertex module (two piece triangle module). (Lewis Simon, Bennett Arnstein, Modular Origami Polyhedra, Westminster, 1989, p. 26);
 • Moduł krawędziowy "penultimate" Jima Planka / Jim Plank's edge module "penultimate" 

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009