Dialog sztuki z papierem / A dialogue between Paper and Art

Wielościany gwiaździste powstają poprzez przyklejenie do ścian wielościanu ostrosłupów. W znaczeniu ścisłym wielościan gwiaździsty to taki, którego ściany są utworzone przez przenikające się wielokąty gwiaździste. Przedstawione poniżej modele origami nie zawsze są wielościanami gwiaździstymi, ale są ładne.

If you stick pyramids to polyhedron's faces you obtain stellated polyhedron. More precisely stellated polyhedron faces are formed by interpenetrated stellated polygons (polygrams). Following models are not necessary the stellated polyhedra. But they are nice and I like them.

      
© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009