Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Tu się doda, tam przyklepie
i kręciołek wyjdzie lepiej

Bardziej zaawansowane wersje modułu kręciołkowego. Pojedyncze dodatkowe zagięcia lub łączenie kolorów daje niespodziewane efekty.

Modifications of the traditional curler unit. Additional folds, another polygon, changing colours.

Gwiazda I / Star 1

Gwiazda II / Star 2.

Kapusta / Cabbage

Saturn / Saturn

Endywia / Endive

Gwiazda / Star

 Kusudama dwunasto-dwudziestościan rombowy mały / Lesser Rhombidodecaicosahedron.

 Kusudama sześcian / Cube.

 Kręciołek z grzybkiem / Twirl with mushrooms.

 Kręciołek krawędziowy / Edge twirl.

© Copyright K. i W. Burczyk, 2003

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009