Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Tomoko Fuse napisała (narysowała) książkę pod tytułem  (ISBN 4-480-87263-9). Niektórzy twierdzą, że znaczy to "Zabawa w wypełnianie pudełek". Można tam znaleźć sposoby na podział sześcianu na części, te na cząstki, które dzielą się na cząsteczki. Oto niektóre z nich.
Tomoko Fuse has written (drawn) a book "" (ISBN 4-480-87263-9). Some people say, that this title means "Fun filled boxes". You can find in this book partition of a cube into pieces. These pieces are divided into smaller pieces subdivided into more small pieces. See below for some examples of such partition.

Dzielimy sześcian na 6 przystających ostrosłupów poprzez połączenie wierzchołków ze środkiem sześcianu. Zagadka: co wyjdzie po przyklejeniu tych ostrosłupów do ścian sześcianu od zewnątrz?
Join every vertex of a cube with the center of the cube and divide a cube into 6 congruent pyramids. Puzzle: what happens if you stick these pyramids to the cube faces outside ?

Każdy z tych ostrosłupów możemy jeszcze podzielić na 2 części (wzdłuż przekątnej podstawy lub równolegle do jednej z krawędzi podstawy), na 4 części (wzdłuż obu przekątnych podstawy lub równolegle do obu krawędzi podstawy), na 8 części (wzdłuż obu przekątnych podstawy i równolegle do obu krawędzi podstawy). Podzielimy wtedy sześcian na 12, 24 lub 48 jednakowych części. Tu widać podział na 48 części (jeden z 6 wyściowych ostrosłupów rozłożony, pozostałe ułożone w sześciennym pudełku).
You can divide every pyramid into 2 smaller parts (along the diagonal of the base or parallel to the side of the base), into 4 smaller parts (along the both diagonals or parallel to the both sides of the base), into 8 smallest parts (along the both diagonals and parallel to the both sides of the base), This way you can divide a cube into 12, 24 or 48 equal parts. The following photo shows division into 48 parts (one large pyramid is decomposed, other 5 are arranged in the box).

Tu rozłożony cały sześcian na części, cząstki i cząsteczki różnej wielkości.
This cube is divided into small, smaller and smallest parts of different shape.

Układanka daje dużo zabawy w czasie wyciągania z pudełka i jeszcze więcej w czasie wkładania. Należy wtedy uważać na dodatkowe części, które lubią zostawać na zewnątrz pudełka po jego całkowitym wypełnieniu :-)
It's a lot of fun when you pull parts out the cube and much more when you put parts back. Be careful with spare parts remaining outside box when you fill it completely :-)


W innej książce pod tytułem  (ISBN 4-416-38823-3) Tomoko Fuse "upycha" różne bryły w innych bryłach. Poniżej przykład pokazujący jak czworościan mieści się w sześcianie.
In the second book "" (ISBN 4-416-38823-3) Tomoko Fuse "rams" solids into other solids. The following photos shows a tetrahedron put into a cube.

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009