Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Składanko? Śniadanko? Od czego by tu zacząć dzień?!

OAC website www.digitalorigami.com/oac

OAC czyli Origami Authors and Creators to wąska, zamknięta grupa osób uważajacych siebie za wielkich kreatorów i skupiona na obronie swoich praw autorskich. Niemniej jednak na ich stronie można znaleźć informacje na temat prawa autorskiego, zwłaszcza amerykańskiego.

OAC or Origami Authors and Creators is the closed group focused on protecting their author's law all around world. But you have any question about copyright you may ask them.