Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Uczyłeś się w szkole matematyki?! Możesz tę wiedzę wreszcie wykorzystać!!!

There is a problem with naming origami works. The word "model" is not good. Folds, artwork, folded artwork, origami piece, folded thingie (R.Lang)?
An interesting text about it you may find on Robert Lang website www.langorigami.com w dziale ART

Z nazwą model jest jeden problem. W języku polskim ten termin oznacza rzecz nieukończoną lub będącą modelem czegoś, co dopiero później zostanie wykonane. 
Jak zatem nazywać piękne, dokończone, autorskie prace wykonane z papieru poprzez zginanie?
Czy który z poniższych terminów byłby odpowiedni?

praca z papieru
papierowa rzeźba
dzieło
papierowa forma
utwór
kompozycja
kompozycja z papieru
składanka
składak
praca origami

 A może zrezygnować z prób znalezienie jednej, dobrze pasującej do wszystkich prac origami, nazwy?

Model (według Słownika języka polskiego PWN)
1. «wzór, według którego coś jest lub ma być wykonane»
2. «typ lub fason czegoś»
3. «typowy dla jakiegoś okresu, miejsca lub jakiejś grupy i potem naśladowany sposób realizacji czegoś»
4. «osoba pozująca artyście do obrazu, rzeźby, zdjęcia»
5. «mężczyzna prezentujący ubiory na pokazach mody»
6. pot. «osoba, która zwraca uwagę swoim zachowaniem, ubiorem»
7. «próbny egzemplarz jakiejś serii wyrobów technicznych»
8. «konstrukcja, schemat lub opis ukazujący działanie, budowę, cechy, zależności jakiegoś zjawiska lub obiektu»
9. «przedmiot będący kopią czegoś, wykonany zwykle w mniejszych rozmiarach»
10. «przedmiot służący do sporządzania form odlewniczych»