Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

morris02Kilka lat temu amerykańska artystka Sarah Morris wykonała kilkadziesiąt obrazów, w których bez zgody artystów origami wykorzystała zaprojektowane przez nich CP. Prace te były wystawiane i sprzedawane na całym świecie.
Zdaniem niektórych, artystka miała do tego prawo, bo przecież zmieniła wielkość, rodzaj podłoża i kolorystykę prac w stosunku do oryginałów.
Z takim zdaniem nie zgodziło się sześciu artystów origami, projektantów tych CP, którzy postanowili skierować sprawę do sądu federalnego w Oakland (Kalifornia). Jednym z warunków ugody zawartej pomiędzy kreatorami a artystką Morris było ustalenie, że każda z prac oparta na origami CP będzie dokładnie opisana poprzez podanie nazwiska kreatora i tytułu jego pracy (zobacz listę prac w artykule Sarah, why did you grab it?!)

Sarah Morris Copyright Infringement (wersja pdf)  

Beneath the Fold: The Twisted Tale of Origami v. Sarah Morris   (wersja pdf)  

Sarah Morris (Wikipedia)  (wersja pdf)