Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Langorigami

Langorigami
www.langorigami.com

Robert J. Lang jest jednym z najbardziej znanych w świecie artystów origami. Jest również naukowcem i autorem ciekawych publikacji. Wiele z jego prac jest dobrze znanych i rozpoznawalnych przez szerokie kręgi miłośników sztuki i matematyki. A napisany przez Roberta program TreeMaker stał się dla wielu origamistów drogą do zrozumienia struktur origami. Diagramy, artykuły, TreeMakera, bogatą kolekcję zdjęć jego prac znajdziemy na jego stronie.

Robert J. Lang is the one of the most famous origami artists and scientists. We know his works as really innovative and interesting. Find more informations on his website.

Na zdjęciach / Photos: Laser Scribed Origami by Robert J. Lang, OUSA 2006

 

Robert J. Lang "Flapping Birds and Space Telescope" video (en, pl) (TED. Ideas worth spreading)

"Robert J. Lang creates art" (interview)