Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Istnieją kompozytorzy tworzący utwory, istnieją muzycy (śpiewacy, instrumentaliści) odtwarzający te utwory. Istnieją też ludzie uprawiający muzykę amatorsko. Nawet dzieci w przedszkolach i szkołach uczą się śpiewać i grać na prostych instrumentach. To wszystko można nazwać jednym słowem: muzyka.

Istnieją kreatorzy tworzący modele, istnieją składacze (kopiści, interpreterzy) składający modele kreatorów podczas prowadzonych przez nich zajęć lub na podstawie diagramów. Nawet dzieci w przedszkolach i szkołach bawią się piekłem-niebem lub papierowymi łódeczkami. To wszystko można nazwać jednym słowem: origami

There are composers. There are musicians and singers. There are people playing music non professionally.  Children sing and play music too. All is music.

There are creators. There are folders (hobbists, interpreters) folding models during workshop and with diagrams. Children fold paper boat and peper and salt. All is origami.