Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Dlaczego origami tak bardzo lubi symetrię?! / Why origami likes symmetry!?

"Chodziło się do freblówki, aby nabrać kindersztuby" (Babcia Klara)

Origami w Polsce pojawiło się w powszechnym użyciu razem z przedszkolami - freblówkami* (zwłaszcza na terenach zaboru pruskiego). To od tamtych czasów znane są: piekło-niebo, łódeczka, konik (pajarita).

Na podstawie dostępnych nam materiałów spróbowaliśmy odtworzyć historię origami w Polsce

1992 Powstanie Polskiego Centrum Origami (PCO) www.origami.org.pl
1998 Powstanie Strony origami Krystyny Burczyk (1998.02.16) www1.zetosa.com.pl/~burczyk
2000 Wystawa "Origami - tradycja i współczesność" (Kraków, Manggha)  
2002 Pierwszy Plener Origami  
2002 Powstanie portalu Rafała Sabata  www.origami.art.pl
2003 Wystawa origami w Muzeum im. H. Sienkiewicza (Poznań)   
2003 Pierwszy numer Galicyjskiego Biuletynu Origami  
2003 Powstanie grupy roboczej SNM "Origami i matematyka" www.snm.edu.pl/grupy/oim
2005 Powstanie Polskiego Towarzystwa Origami - Papierowe fantazje (PTO) www.pto.art.pl
2006 Powstanie Forum Origami Marty Misiak Wolbashi (2006.01.16) oriforum.mojeforum.net/
2006 Powstanie Forum Origami (Grażyna Kraszkiewicz-Karasińska)
http://forum.gazeta.pl/forum/f,16475,Origami.html
 
2006 I Konwencja PTO (Stalowa Wola)  
2007 Ogólnopolski projekt "Origami Festiwal 2007" (PCO)  
2007 Origami Peace Tree w Polsce (Katowice)  
2009 Powstanie strony Origami-Mathematics-Education (nowa wersja strony KWB) www.origami.edu.pl
2009 XX Konferencja - Origami w Terapii i Edukacji (KOTE, PCO)  
2009 Grupa polskich nauczycieli (12 osób) gośćmi specjalnymi konferencji Didaktik des Faltens (Freiburg, Niemcy)  
2011 100-tne Galicyjskie Spotkanie z Origami (Vasareliada) 16.01.2011  
2011 X Plener Origami (Kraków)  
2012 12-lecie strony OrigamiArt Rafała Sabata  
2012 Powstanie Paper Structures (nowa wersja strony KWB) www.origami.edu.pl
2013 15-lecie strony Krystyny i Wojciecha Burczyków  
2013 10-lecie Galicyjskiego Biuletynu Origami  
2013 12 Plener Origami / 12th Polish Origami Convention  

Próbę opisania historii origami w Posce podjęła się Agnieszka Kwaśniak w swojej pracy magisterskiej, której fragmenty opublikowała w artykule "Origami w Polsce" w biuletynie PTO 2/2006.

Chętnie uzupełnimy powyższy wykaz - prosimy o podanie informacji na nasz adres mailowy. Zależy nam na zebraniu informacji o wydarzeniach mających istotny wpływ na rozwój origami (nie tylko na jego powszechność) w Polsce, trwających przez dłuższy czas lub pokazujcych polskie origami na arenie międzynarodowej.

* freblówka (naz. F. Fröbl, pedagog niem., 1782– –1852) typ przedszkola prowadzonego wg metod F. Fröbla, w którym zwracano uwagę na wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny, umysłowy i moralny dziecka, zgodny z jego cechami indywidualnymi (według „Słownika języka polskiego” Wyd. PWN, pod redakcją naukową prof. Mieczysława Szymczaka, rok wydania 1978, nakład 300 000, przeznaczony wyłacznie dla subskrybentów).