Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Tylko z origami modułowym nie zaśniesz na nudnym wykładzie. A i ciekawy wykład wyda ci się lepszy!

t-shirt2

Piotr Uklański
Bez tytułu [T-Shirt], 2002
banknot jednodolarowy
Dzięki uprzejmości artysty
Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, Warszawa, Polska

Piotr Uklański
Untitled [T-Shirt], 2002
One United States dollar bill
courtesy of the artist
National Art Gallery “Zacheta”, Warsaw, Poland


t-shirt1(pl) Polski artysta na stałe mieszkający w Nowym Jorku wykorzystał banknot jednodolarowy złożony techniką origami tak, aby uwydatnić napis In God We Trust. Hasło to po raz pierwszy pojawiło się na monetach podczas wojny secesyjnej u miało sugerować boskie poparcie dla żołnierzy Unii. Na banknotach pojawiło się dopiero w 1957, rok po przyjęciu przez Kongres tej dewizy jako oficjalnego motta Stanów Zjednoczonych. Autorstwo hasła przypisuje się twórcy tekstu hymnu państwowego [Gwieździsty sztandar], Franciszkowi Scottowi Keyowi, który umieścił je w ostatnim wersie pieśni. Pomimo, że „In God We Trust” jest oficjalnym mottem już od ponad pięćdziesięciu lat, było ono ponownie zatwierdzane przez Kongres w 2002 i w 2011 roku. Przeciwnicy maksymy twierdzą, że nie jest ona zgodna zasadą rozdziału państwa i kościoła, a także narzuca konkretną religię społeczeństwu, zaprzeczając tym samym leżącej u podstaw powstania państwa wolności religijnej.

(en)The New York-based Polish artist has used here a genuine $1 bill, folded origami-style to emphasise the ‘In God We Trust” motto, which originally used for the first time on American Civil War – era coins to suggested divine support for Union soldiers. (...)

Oglądnięte i odczytane 27-10-2013