Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Każda pora dnia jest dobra na składanie!

Jak nazywamy imprezy związane z origami?

spotkanie / meeting - impreza origami o charakterze lokalnym, raczej ograniczone co do terenu  i raczej mające w miarę stałych uczestników
konferencja / convention - imprezy o szerszym zasięgu, np. ogólnokrajowym, bardzo często organizowane przez stowarzyszenia origami, np. CDO Convention, OUSA Convention, POA Convention, Ultimate Origami Convention, European Origami Convention.
konferencja /conference - impreza o bardziej naukowej tematyce, poświęcona prezentacji wyników badańami, np. Origami - Science, Math and Education Conference, Konferencja "Origami w Terapii i Edukacji" (KOTE).
plener / open-air
konwencja -
coroczny zjazd PTO
wystawa / exhibition - prezenatcja prac wykonanych w technice origami
warsztaty / workshops
- najczęściej kilkugodzinne spotkania okazjonalne, poświęcone składaniu pojedynczych modeli
wykład / lecture - najczęscie nie powiązany ze składaniem, zawiera ujęcie syntetyczne i analityczne wybranych przez wykładowcę zagadnień
konkursy, zawody / contests, competition, challenge - konkursy i zawody w składaniu, poświęcone prezentacji umijętności kreatorskich i/lub biegłości w składaniu

Będziemy wdzięczni, jeżeli pomożecie nam uzupełnić te listę.

Ze słownika języka polskiego PWN:
konwencja:
1. «ogólnie przyjęte w jakimś środowisku normy postępowania, myślenia itp.» 2. «zespół cech charakterystycznych dla dzieł artystycznych przyjęty przez twórcę» 3. «umowa międzynarodowa pociągająca skutki prawne» 4. «przedwyborczy walny zjazd członków partii politycznej»

Ze słownika Collinsa:
A meeting
is an event in which a group of people come together to discuss things or make decisions.
A conference is a meeting, often lasting a few days, which is organized on a particular subject or to bring together people who have a common interest. A conference is a meeting at which formal discussions take place.
A convention is a large meeting of an organization or political group.
An exhibition is a public event at which pictures, sculptures, or other objects of interest are displayed, for example at a museum or art gallery. An exhibition of a particular skillful activity is a display or example of it that people notice or admire.
A workshop is a period of discussion or practical work on a particular subject in which a group of people share their knowledge or experience.
A lecture is a talk someone gives in order to teach people about a particular subject, usually at a university or college.
A competition is an event in which many people take part in order to find out who is best at a particular activity.
A contest is a competition or game in which people try to win. 
A challenge is something new and difficult which requires great effort and determination.