Paper Structures  

Edukacja / Education

 

Zwykły papier! Niezwykłe hobby! Origami!

Sposoby wykonania modeli origami przedstawiane są przy pomocy diagramów. Ale diagramy (nawet tego samego modelu) różnią się między sobą szczegółowością, opisem, nagromadzeniem złożeń na jednym rysunku (zdjęciu).
Różne są również style diagramowania. Najczęściej diagram prowadzi składającego krok po kroku. Wtedy na pojedynczym rysunku zamieszczamy w zasadzie jedno zgięcie, jeden ruch. Bardziej skrócony diagram może pokazywać tylko oczekiwane efekty, a składający sam dobiera sposób realizacji zagięć. Na diagramie może być również pokazany jedynie przebieg zagięć (tzw. Crease Pattern - CP), a składający sam musi ustalić, jak dane zagięcia skonstruować. Taki diagram to najczęściej jeden rysunek. Ten typ diagramu bywa często stosowany przy bardzo trudnych modelach i zawiera jedynie zagięcia konieczne do skonstruowania formy podstawowej. Uformowanie modelu (np. profilowanie płatków kwiatu czy skrzydeł ptaka) skłądający wykonuje na podstawie dołączonego zdjęcia modelu.

Diagramowi może towarzyszyć komentarz słowny, bardziej lub mniej szczegółowy, opisujący sposób wykonywania zagięć. Czasem diagram towarzyszy tekstowi, ale tekst jest fabułą, a nie opisem słownym zagięć (tzw. origami – story, stosowane zazwyczaj w origami dla dzieci).

Diagram to seria rysunków demonstrujących kolejne kroki (zagięcia), które musimy wykonać, aby złożyć pojedynczy moduł lub cały model. Uzupełnieniem rysunków są krótkie teksty opisujące dane zagięcie.

Formy diagramów mogą być różne:

1.diagram z karteczek – ruchomy, bez dodatkowych znaków – czyli diagram demonstracyjny do prowadzenia warsztatów, zawyczaj przygotowywany w formie planszy, przeznaczony do pracy z dziećmi i początkującymi składającymi;

2.diagram z karteczek – ruchomy, ze strzałkami i kierunkami linii – czyli bardziej rozbudowany diagram demonstracyjny do prowadzenia warsztatów, zawyczaj przygotowywany w formie planszy;

3.diagram z karteczek – nieruchomy, z naniesionymi znakami dotyczącymi linii i kierunku zagięć, położeń kartki itp.; diagram używany w publikacjach;

4.rysunek odręczny,

5.rysunek komputerowy,

6.seria zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym,

7.film - duża kolekcja takich diagramów znajduje się na YouTube,

8.siatka zagięć (CP),

9.lista poleceń (tzw. diagram telefoniczny).

Diagramy, niezależnie od formy, powinny posługiwać powszechnie przyjętą symboliką, a w przypadku bardziej skomplikoanych modeli - również tzw. bazami origami.

Zdarzają się niestety przypadki stosowania nietypowych oznaczeń, nieuwzględniania powszechnie znanych baz origami połączone z przesadnie drobiazgowym rozrysowaniem poszczególnych zagięć lub wprowadzeniem własnych baz. Korzystanie z takiego diagramu bywa trudne i wtedy lepiej diagram przerysować nanosząc znane oznaczenia.

 

 

 

Edukacja i origami

Nauczyciele na całym świecie stosują origami w swojej pracy dydaktycznej. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie origami w edukacji matematycznej.

Pragnieniem wielu origamistów jest, aby origami stało się pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym i aby nauczyciele matematyki mogli poznawać i rozszerzać swoją wiedzę o walorach tego narzędzia.
Od roku 2005 we Freiburgu (Niemcy) odbywa się konferencja Didaktik des Papierfalten, gdzie praktycy z całego świata prezentują wyniki swoich prac  na ten temat. W 2015 odbyła się już 10 taka konferencja.

Co kilka lat odbywa się ogólnoświatowa konferencja Origami - Science, Math and Education (OSME).

W Polsce odbywają sie coroczne konferencje KOTE (Konferencja - Origami w terapii i edukacji). W roku 2012 odbyła się już XXIII KOTE.

Podczas wielu konferencji origami pojawiają sie sesje poświęcone edukacji (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce).

W Izraelu prowadzony jest program ORIGAMETRIA.

Teachers, not only math teachers, have used origami as powerful tool in education. 

Every year, since 2005, there is an international conference Didaktik des Papierfalten (Freiburg, Germany). There was 10th conference in 2015.

There are Origami in Theraphy and Education Conference (KOTE) i Poland every year. There was 23th conference in 2012.