Paper Structures  

Edukacja / Education

 

Origami - dobre hobby na stresującą pracę, na zimowe wieczory, na spotkania z przyjaciółmi ...

Cele utworzenia grupy
  • Popularyzacja origami i jego zastosowań w matematyce i pracy wychowawczej.
  • Przygotowywanie publikacji dotyczących oryginalnych opracowań członków grupy.
  • Organizowanie warsztatów, konferencji i wystaw.
  • Badanie matematycznych aspektów origami.
  • Opracowywanie propozycji dydaktycznych związanych z wykorzystaniem origami w nauczaniu matematyki i pracy wychowawczej nauczyciela (szeroko rozumianym kształceniu matematycznym).
  • Wymiana doświadczeńmiędzy nauczycielami stosującymi origami w szkole i w zajęciach pozalekcyjnych.
  • Utrzymywanie kontaktów z organizacjami origami w Polsce (Polskie Centrum Origami) i na świecie.
Edukacja i origami

Nauczyciele na całym świecie stosują origami w swojej pracy dydaktycznej. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie origami w edukacji matematycznej.

Pragnieniem wielu origamistów jest, aby origami stało się pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym i aby nauczyciele matematyki mogli poznawać i rozszerzać swoją wiedzę o walorach tego narzędzia.
Od roku 2005 we Freiburgu (Niemcy) odbywa się konferencja Didaktik des Papierfalten, gdzie praktycy z całego świata prezentują wyniki swoich prac  na ten temat. W 2015 odbyła się już 10 taka konferencja.

Co kilka lat odbywa się ogólnoświatowa konferencja Origami - Science, Math and Education (OSME).

W Polsce odbywają sie coroczne konferencje KOTE (Konferencja - Origami w terapii i edukacji). W roku 2012 odbyła się już XXIII KOTE.

Podczas wielu konferencji origami pojawiają sie sesje poświęcone edukacji (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce).

W Izraelu prowadzony jest program ORIGAMETRIA.

Teachers, not only math teachers, have used origami as powerful tool in education. 

Every year, since 2005, there is an international conference Didaktik des Papierfalten (Freiburg, Germany). There was 10th conference in 2015.

There are Origami in Theraphy and Education Conference (KOTE) i Poland every year. There was 23th conference in 2012.