Paper Structures  

Edukacja / Education

 

All creative work builds on what came before. Nothing is completely original

"There is nothing new under the Sun" (Biblie)

Ciekawe z punktu widzenia nauczyciela matematyki są te modele, w których akcent znajduje się w matematyce, a nie w umiejętnościach origamisty. I modele odporne na niedokładności w wykonaniu, oraz stosunkowo łatwe do prowadzenia przy pomocy sekwencji konstrukcji geometrycznych, nieposiadające zagięć „uznaniowych” (o nieokreślonym dokładnie położeniu np. mniej więcej w jednej piątej wysokości.

Przy doborze modeli i stylu pracy z origami na lekcji matematyki pamiętajmy o znacznych różnicach w zdolnościach manualnych poszczególnych uczniów. Nie zaczynajmy od modeli skomplikowanych. W każdym, nawet najprostszym modelu geometrycznym, możemy wyszukać wątki na bardzo różnym poziomie komplikacji i zaawansowania.

Już najprostsze modele origami mogą stać się kanwą różnych projektów. A dostępne modyfikacje i zachęta ze strony nauczyciela mogą być wyzwaniem dla uczniów bardziej twórczych.
 
Źródłami wiedzy o modelach są:
  • przekaz ustny – prowadzi często do utraty spójności całości – polecenia są przestawiane, a niektóre ignorowane,
  • diagramy opublikowane w książkach i czasopismach – trudno dostępne w Polsce,
  • diagramy opublikowane w Internecie – istnieje kilka baz diagramów, trudny jest wybór modelu o odpowiedniej skali trudności, tłumaczenie z język obcego jest dodatkowym wyzwaniem.
Szukamy modeli dobrych do szkoły. Modeli (rodzin modeli) przydatnych na lekcjach matematyki, wykonanych najlepiej w technice origami modułowego, cennych zarówno ze względu na proces tworzenia jak i końcowy efekt (ale nie tylko ze względu na ich dekoracyjność).
Takie wybrane i przetestowane modele warto uzupełnić o odpowiedni diagram (z odpowiednim komentarzem), scenariusz zajęć, zbiór przykładowych modyfikacji, zestaw problemów i zadań.
 
Mamy już kilka propozycji:
  • sześcian i kryształek z modułów Sonobe,
  • prosty sześcian (Paula Jacksona),
  • pierścień Pinwheel (Roberta Neale’a),
  • gwiazdka 18-tka (Mette Pederson),
  • dwunastościan rombowy (Nicka Robinsona),
  • sześcioramienna gwiazdka (z trójkąta równobocznego)
  • ...
Edukacja i origami

Nauczyciele na całym świecie stosują origami w swojej pracy dydaktycznej. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie origami w edukacji matematycznej.

Pragnieniem wielu origamistów jest, aby origami stało się pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym i aby nauczyciele matematyki mogli poznawać i rozszerzać swoją wiedzę o walorach tego narzędzia.
Od roku 2005 we Freiburgu (Niemcy) odbywa się konferencja Didaktik des Papierfalten, gdzie praktycy z całego świata prezentują wyniki swoich prac  na ten temat. W 2015 odbyła się już 10 taka konferencja.

Co kilka lat odbywa się ogólnoświatowa konferencja Origami - Science, Math and Education (OSME).

W Polsce odbywają sie coroczne konferencje KOTE (Konferencja - Origami w terapii i edukacji). W roku 2012 odbyła się już XXIII KOTE.

Podczas wielu konferencji origami pojawiają sie sesje poświęcone edukacji (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce).

W Izraelu prowadzony jest program ORIGAMETRIA.

Teachers, not only math teachers, have used origami as powerful tool in education. 

Every year, since 2005, there is an international conference Didaktik des Papierfalten (Freiburg, Germany). There was 10th conference in 2015.

There are Origami in Theraphy and Education Conference (KOTE) i Poland every year. There was 23th conference in 2012.