Paper Structures  

Edukacja / Education

 

I wtedy straszne ogarnęło mnie wzburzenie. Ach, stworzyć formę własną! Przerzucić ją na zewnątrz! Wyrazić się! (W. Gombrowicz)

Co roku planujemy nowe projekty dydaktyczno-badawcze, których celem jest wypracowanie i przetestowanie materiałów dla nauczycieli. W ramach poszczególnych projektów realizujemy zadania ogólne (wspólne dla wszystkich projektów) i szczegółowe.
Zadania ogólne:
  • Dokonanie przeglądu literaturowego (w jęz. polskim i obcych, czasopisma, książki, materiały konferencyjne).
  • Dokonanie przeglądu stron internetowych (opracowania metodyczne w Polsce i na świecie, diagramy, zdjęcia z warsztatów i wystaw).
  • Merytoryczne opracowanie wzorów origami (diagram, opis diagramu, modele demonstracyjne, modyfikacje, dobór kolorystyki i papieru).
  • Opracowanie scenariuszy lekcji i innych zajęć.
  • Przygotowanie wystawy modeli związanych z projektem (np. w szkole, muzeum, bibliotece, podczas konferencji, podczas pleneru origami).
  • Założenie strony internetowej projektu.
  • Przygotowanie publikacji w formie: artykułu, plakatu lub broszury.
  • Prezentacja wyników na forum grupy i podczas konferencji (KK SNM, konferencje organizowane przez oddziały SNM, KOTE organizowane przez PCO, konwencja PTO).
Edukacja i origami

Nauczyciele na całym świecie stosują origami w swojej pracy dydaktycznej. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie origami w edukacji matematycznej.

Pragnieniem wielu origamistów jest, aby origami stało się pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym i aby nauczyciele matematyki mogli poznawać i rozszerzać swoją wiedzę o walorach tego narzędzia.
Od roku 2005 we Freiburgu (Niemcy) odbywa się konferencja Didaktik des Papierfalten, gdzie praktycy z całego świata prezentują wyniki swoich prac  na ten temat. W 2015 odbyła się już 10 taka konferencja.

Co kilka lat odbywa się ogólnoświatowa konferencja Origami - Science, Math and Education (OSME).

W Polsce odbywają sie coroczne konferencje KOTE (Konferencja - Origami w terapii i edukacji). W roku 2012 odbyła się już XXIII KOTE.

Podczas wielu konferencji origami pojawiają sie sesje poświęcone edukacji (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce).

W Izraelu prowadzony jest program ORIGAMETRIA.

Teachers, not only math teachers, have used origami as powerful tool in education. 

Every year, since 2005, there is an international conference Didaktik des Papierfalten (Freiburg, Germany). There was 10th conference in 2015.

There are Origami in Theraphy and Education Conference (KOTE) i Poland every year. There was 23th conference in 2012.