Paper Structures  

Edukacja / Education

 

Origami - dobre hobby na stresującą pracę, na zimowe wieczory, na spotkania z przyjaciółmi ...

Projekty edukacyjne – wykorzystanie matematyki i origami
Krystyna Burczyk
11.12.2010
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu;
2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.”

Może wykraczać poza podstawę programową.
Warto dobierać tak zagadnienia związane z projektem, aby: (a) gotowe rozwiązanie nie było łatwe do znalezienia w internecie, (b) efekt badań, pracy nad projektem nie był łatwy do całościowego określenia, a przez to możliwy do opisania i prezentacji bez faktycznego wykonania zgłębienia problemu, (c) byłoby wspaniale, gdyby zmuszał członków zespołu do „oryginalnej twórczości”, a nie tylko skopiowania kilku pomysłów z różnych „miejsc”.

Przykład.
Uczniowie przygotowują projekt plansz umożliwiających grę w różne popularne powszechnie znane gry. Malują takie plansze na boisku szkolnym. Zanoszą ten projekt lokalnym władzom z propozycją realizacji. Tak został ten projekt opisany w poradniku.
Co jest nie tak? Uczniowie tylko wyszukują gry, nie tworzą żadnej „wartości dodanej”. I prezentują postawę roszczeniową – mamy „fajny” projekt, proszę nam go zrealizować. Brakuje mi tu etapu następnego: jak i z jakich materiałów plansze mogą być wykonane, jak zabezpieczone (jeżeli mają być zamontowane na boisku szkolnym), kto pokryje koszty wykonania, jak i kto będzie konserwował i uzupełniał ubytki, brak analizy zapotrzebowania na takie plansze.

Ciekawy przykład.
Wydanie małej broszury z referatami uczniów – uczestnicy projektu samodzielnie przygotowują referaty, wygłaszają je, na podstawie referatu i dyskusji po nim opracowują wersję do druku, sami składają tekst, zajmują się jego wydrukiem (sponsor?), a następnie reklamą i dystrybucją. Podobny pomysł jest realizowany przez Jacka Dymela (V LO w Krakowie) z grupą uczniów. A referaty dotyczą zagadnień dość trudnych matematycznie.

Czy ktoś spotkał idealną puszkę...?
O różnych opakowaniach, ich obecności w naszym życiu, optymalizacji, projektowaniu, produkcji, sprzedaży, opłatach kaucyjnych, recyclingu

Zaklęta w papier ...
Projektujemy biżuterię wykorzystując motywy origami. Dobieramy papier, akcesoria. Dbamy o jakość i oryginalność projektów.

Motywy matematyczne w jubilerstwie
Jakie motywy matematyczne możemy znaleźć na pierścionkach, kolczykach, wisiorkach?

Magia papieru
Różne rodzaje papieru mają różne własności. Badamy dostępne na rynku papiery pod względem ich kształtu, gramatury, faktury, ale również wytrzymałości na zginanie, rolowanie, rozrywanie, ścieranie, wytrzymałość na zgniatanie modelu pod wpływem jego ciężaru, kontakt z wodą, reakcję na wilgotność powietrza, itp. Wykonujemy kolejce modeli origami wykorzystujących różne własności papieru. Możemy również opracować różne metody transportu modeli origami.

Piramida z ośmiościanów
Prosty model piramidy. Badamy jego stabilność, projektujemy duży model analizując wytrzymałość materiałów. Oceniamy realne możliwości budowy bardzo małych i bardzo dużych konstrukcji z takich ośmiościanów.

Warsztaty dla młodszych kolegów
Młodzież planuje, przygotowuje i realizuje cykl warsztatów origami. Istotne są: dobór modeli i papieru, zaplanowanie sposobu pokazywania wykonania modeli (diagram karteczkowy), dokumentacji zajęć, prezentacji efektów (wystawa zdjęć i modeli)

Edukacja i origami

Nauczyciele na całym świecie stosują origami w swojej pracy dydaktycznej. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie origami w edukacji matematycznej.

Pragnieniem wielu origamistów jest, aby origami stało się pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym i aby nauczyciele matematyki mogli poznawać i rozszerzać swoją wiedzę o walorach tego narzędzia.
Od roku 2005 we Freiburgu (Niemcy) odbywa się konferencja Didaktik des Papierfalten, gdzie praktycy z całego świata prezentują wyniki swoich prac  na ten temat. W 2015 odbyła się już 10 taka konferencja.

Co kilka lat odbywa się ogólnoświatowa konferencja Origami - Science, Math and Education (OSME).

W Polsce odbywają sie coroczne konferencje KOTE (Konferencja - Origami w terapii i edukacji). W roku 2012 odbyła się już XXIII KOTE.

Podczas wielu konferencji origami pojawiają sie sesje poświęcone edukacji (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce).

W Izraelu prowadzony jest program ORIGAMETRIA.

Teachers, not only math teachers, have used origami as powerful tool in education. 

Every year, since 2005, there is an international conference Didaktik des Papierfalten (Freiburg, Germany). There was 10th conference in 2015.

There are Origami in Theraphy and Education Conference (KOTE) i Poland every year. There was 23th conference in 2012.