Paper Structures  

Edukacja / Education

 

But he just went on folding, folding, and folding, stuck to his paper — an act of sheer triviality — yet incredibly powerful.

Based on "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz and the translation by Danuta Borchardt
I need help - Polish version is deeper.

Jak powinien wyglądać scenariusz zajęć z wykorzystaniem origami? Z jakich elementów powinien się składać taki scenariusz (konspekt)? O czym należałoby napisać w relacji z takich zajęć?

Gdy piszemy o origami na lekcjach matematyki i podczas innych zajęć z uczniami, często ujmujemy to w formie scenariusza. Poprawnie skonstruowany scenariusz zajęć z wykorzystaniem origami powinien zawierać:

  • imię i nazwisko autora opracowania,
  • kilka zdań informacji o autorze i jego doświadczeniu dydaktycznym;
  • temat zajęć; nazwę modelu i jego kreatora (przed publikacją konieczna zgoda);
  • zdjęcia (rysunek) modelu (modeli);
  • kompletny, zaadaptowany do potrzeb dydaktycznych diagram modelu;
  • komentarz słowny towarzyszący poszczególnym złożeniom;wykaz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
  • zadania i problemy matematyczne, jakie mogą towarzyszyć składaniu i analizie gotowego modelu;
  • wiek uczniów, liczbę uczniów w klasie (grupie), sposób organizacji pracy na lekcji, wymagany poziom zaawansowania uczniów w składaniu, czas trwania zajęć (w tym poszczególnych etapów);
  • literaturę uzupełniającą.

Przyglądnijmy się scenariuszom opublikowanym w Internecie i w książkach.

Włączając origami w tok lekcji musimy pamiętać o tym, że część czasu lekcyjnego musimy przeznaczyć na składanie: wykonanie konstrukcji, modułów, całego modelu.

Nie jest to czas z punktu widzenia kształcenia matematycznego stracony.

Porozumiewając się z uczniami, wydając im polecenia, komentując uzyskiwane przez nich wyniki cały czas posługujemy się językiem matematycznym. Badamy i utrwalamy poprawne rozumienie pojęć geometrycznych ( i nie tylko takich).

W nietypowych sytuacjach występujące trudności ujawniają się mocniej.

Skutki naszych działań nie kończą się równo z dzwonkiem. Zostaje model, do którego uczniowie mogą wracać wielokrotnie.

Rozwijają się więzi społeczne między uczniami.

Wspólnie wykonana praca cieszy.

 

 

 

Edukacja i origami

Nauczyciele na całym świecie stosują origami w swojej pracy dydaktycznej. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie origami w edukacji matematycznej.

Pragnieniem wielu origamistów jest, aby origami stało się pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym i aby nauczyciele matematyki mogli poznawać i rozszerzać swoją wiedzę o walorach tego narzędzia.
Od roku 2005 we Freiburgu (Niemcy) odbywa się konferencja Didaktik des Papierfalten, gdzie praktycy z całego świata prezentują wyniki swoich prac  na ten temat. W 2015 odbyła się już 10 taka konferencja.

Co kilka lat odbywa się ogólnoświatowa konferencja Origami - Science, Math and Education (OSME).

W Polsce odbywają sie coroczne konferencje KOTE (Konferencja - Origami w terapii i edukacji). W roku 2012 odbyła się już XXIII KOTE.

Podczas wielu konferencji origami pojawiają sie sesje poświęcone edukacji (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce).

W Izraelu prowadzony jest program ORIGAMETRIA.

Teachers, not only math teachers, have used origami as powerful tool in education. 

Every year, since 2005, there is an international conference Didaktik des Papierfalten (Freiburg, Germany). There was 10th conference in 2015.

There are Origami in Theraphy and Education Conference (KOTE) i Poland every year. There was 23th conference in 2012.