Paper Structures  

Edukacja / Education

 

Origami lubi matematykę. Matematyka lubi origami ...

Moje zainteresowanie origami jako narzędziem wspomagającym kształcenie wyobraźni przestrzennej jest wynikiem mojego własnego spotkania z origami. Poznanie i wykonanie konstrukcji i modeli geometrycznych w technice origami zmieniło mój własny sposób widzenia geometrii płaskiej i przestrzennej, zwłaszcza w jej szkolnej wersji.
Składanie modeli origami matematycznego opiera się na wykorzystaniu własności figur i konstrukcji geometrycznych, a gotowe modele posiadają własności opisywalne w języku geometrii. Własności te stanowią istotną cechę tych modeli.

Nurt origami matematycznego reprezentują:
•    zadania konstrukcyjne rozwiązywane metodami origami (m.in. opisane w książce „Geometric Exercises in Paper Folding”, T. Sundara Row, 1905),
•    modele wielościanów i innych form przestrzennych opartych na strukturze wielościanu (m.in. modele z modułu Sonobé, projekty Tomoko Fusé, kręciołki, piramida z ośmiościanów),
•    pudełka (trójkątne, czworokątne, ośmiokątne i o bardziej fantazyjnych kształtach),
•    mozaiki (z jednej i z wielu kartek),
•    pierścienie (m.in. 18-tka Mette Peterson i kolekcja Davida Petty),
•    gwiazdy (m.in. słynna gwiazdka Roberta Neale’a)
gso121ai inne formy mające symetrię osiową, środkową, płaszczyznową czy obrotową (np. model DNA Thoki Yenna czy Flower Tower Chrisa Palmera).

Origami matematyczne to nie tylko modele – to również dbałość o język matematyki na wszystkich szczeblach tworzenia modeli i o konstruowalność wykonywanych zagięć (unikanie zagięć uznaniowych). To zwracanie uwagi na strukturę tworzonych modeli, a nie tylko na efekt końcowy.

Nieograniczone praktycznie możliwości modelowania, prostota i dostępność dla każdego, to cechy, dzięki którym origami czyni geometrię kolorową, pasjonującą i zrozumiałą.

Włączenie origami do nurtu matematyki szkolnej daje uczniom (i nauczycielom również) szansę rozwoju wyobraźni przestrzennej oraz innego spojrzenia na konstrukcje geometryczne. Wpływa również na powstawanie intuicji, bez których sprawne posługiwanie się treściami matematycznymi nie jest możliwe.

Na zdjęciach: Model gąbki Mengera (z modułu Sonobe), 8 Pyramids Cube Toma Hulla, model 04Gwiazdka "18-tka" mette Pederson

Krystyna Burczyk 27.09.2004

Edukacja i origami

Nauczyciele na całym świecie stosują origami w swojej pracy dydaktycznej. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie origami w edukacji matematycznej.

Pragnieniem wielu origamistów jest, aby origami stało się pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym i aby nauczyciele matematyki mogli poznawać i rozszerzać swoją wiedzę o walorach tego narzędzia.
Od roku 2005 we Freiburgu (Niemcy) odbywa się konferencja Didaktik des Papierfalten, gdzie praktycy z całego świata prezentują wyniki swoich prac  na ten temat. W 2015 odbyła się już 10 taka konferencja.

Co kilka lat odbywa się ogólnoświatowa konferencja Origami - Science, Math and Education (OSME).

W Polsce odbywają sie coroczne konferencje KOTE (Konferencja - Origami w terapii i edukacji). W roku 2012 odbyła się już XXIII KOTE.

Podczas wielu konferencji origami pojawiają sie sesje poświęcone edukacji (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce).

W Izraelu prowadzony jest program ORIGAMETRIA.

Teachers, not only math teachers, have used origami as powerful tool in education. 

Every year, since 2005, there is an international conference Didaktik des Papierfalten (Freiburg, Germany). There was 10th conference in 2015.

There are Origami in Theraphy and Education Conference (KOTE) i Poland every year. There was 23th conference in 2012.